KADIN VE ERKEĞİN TANGODA ROLÜ NASILDIR?

blog yazısı ekle !

KADIN VE ERKEĞİN TANGODA ROLÜ NASILDIR?

Hayatta canlı ya da cansız varlıklar olmak üzere her şey farklı bir rol üstlenmiştir. Düzenin sağlıklı bir şekilde sağlanması için herkesin farklı roller üstlenmesi aslında gereklidir. Tango da hayatın bu dinamiklerinden ayrı düşünülemez. Hayatta sağlıklı ve mutlu olabilmek için insanlar farklı roller üstlenmişse ve bunun için de bir yardımlaşma gerekiyorsa, Tangoda da aynı şeyler geçerlidir.

Ankara'daki tüm Tango Kursları için tıklayınız
Ankara Tango


Erkek, birçok dansta hakimiyeti elinde bulundurur. Arjantin Tangoda da erkeğe dansın ilerlemesini sağlayan bir görev verilir. Ancak erkeğin bu hakimiyetinin şu şekilde yorumlanmaması gerekir: "Tangoda tek güç, erkeğin elinde toplanmıştır." Tango, erkeğe birtakım ayrıcalıklar tanısa da erkek, partnersiz bir şekilde dansçı olamaz. Tangonun ortaya çıkabilmesi için erkeğin ya da bayanın bir partnere ihtiyacı vardır ve iki partner de birbirine hakimdir, aynı zamanda bağımlıdır.

Tangonun erkeğe tanıdığı birtakım ayrıcalıklar, aslında sorumluluklardır. Tangoda erkek "ben yönlendiririm ve yöneticiyim" diye düşünmeden önce dans sürecinde sorumluluklarının farkına varmalıdır. Eğer bu sorumlulukları yerine getirebiliyorsa Tangoda yönlendirme işini yapabilir.

Erkeğin sorumluluğu özellikle Salon Tango sitilinde çok fazladır. Bu stilde pist üzerinde birden fazla çift dans eder ve akışı bozmamak ya da çiftlerin rahatsız olmasını engellemek yönlendirmeleri ile erkeğin görevidir.

Tangoda erkeğin rolü bayana göre daha etkindir. Bayanlar ise erkeğe göre biraz daha edilgendir. Erkek, dansı başlatandır. Bu aynı zamanda dansın sorumluluğu erkeğin üstüne almasıdır. Dans başladıktan sonra yönlendirme işi yine erkeğin üzerindedir. Bayanın tepkilerine göre erkek dansın nasıl olacağını belirler. Ancak erkek dans başlangıcında ve dans esnasındaki etkenliğini dans bitiminde kadına verir. Kadın dansçı dansı bitirmede daha etkin bir roldedir.

Erkeğin daha etkin, kadının ise daha az etkin olduğu bir anlayış Tangoda geçerlidir. Ancak dansın zarafetini ortaya çıkartan kadındır. Bu durumda kadın da en az erkek kadar etkindir. Kadın ve erkeğin Arjantin Tangoda rolünü anlamak için gerekli eğitimlere katılmak ve çeşitli performansları izlemek gerekir. Ankara şehri ev sahipliği yaptığı muhteşem performanslar ve eğitim kursları ile Arjantin Tangoya gereken önemi veren merkezlerimizdendir.