ARJANTİN TANGODA OCHO HAREKETİ

blog yazısı ekle !

ARJANTİN TANGODA OCHO HAREKETİ

Arjantin Tangoda bayan, hareketlerini erkeğin hareketlerine göre tasarlar. Dansın nasıl olacağına ve ne yöne gideceğine karar vermek için erkek, kadın dansçıya göre daha çok söz sahibidir. Erkek, bayanın bazı şekillerde adım atmasını isteyebilir. Bayanın pozisyonunu farklı yönlere çevirebilir ve değişik teknik/hareketler ortaya çıkabilir. Bu hareketlerden biri de Ocho tekniğidir.

Ankara'daki tüm Tango Kursları için tıklayınız
Ankara Tango


Ocho, İspanyolcanın Arjantin Tangoya hediye ettiği bir terimdir ve kendi dilinde sekiz anlamına gelir. Ocho tekniği, yapılırken dansçı, ayakları ile hayali bir sekiz sayısı çizer ve isminin sekiz olarak bilinmesi bu yüzdendir. Ocho tekniğini kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Erkeğin kendisine ya da bayana ayakları ile sekiz hareketini yaptırmasıdır.

Arjantin Tangoda bayan, erkeğin karşısına yana doğru boştaki adımı ile geliyorsa beşik denen en temel adım ortaya çıkar. Ancak bayan erkeğin karşısına çapraz adımı ile geliyorsa ve bu adımlar üst üste tekrarlanıyorsa ocho tekniği ortaya çıkar. Bayan tarafından çapraz olarak atılan bu adımlar üst üste tekrarlanırken sekiz resmi oluşur. Ocho sağa, sola, geriye ya da öne yapılabilen bir tekniktir.

Bu teknik yapılırken, örneğin erkek, bayana bir alan bırakacak ve bayan gideceği noktaya doğru adımını basacak. Daha sonra arkadaki ayağını öndeki ayağının yanına getirecek ve bir pivot hareketi ile dönerek aynı işlemi tekrar tersine yapacak. Böylece bayan erkeğin karşısına yeniden gelmiş olacak.

Ocho hareketini parçalara bölerek de tanımlayabiliriz. Aslında Ocho dediğimiz zaman birden fazla bütünü devam ettirmek akla gelir ve bütünler parçalardan oluşur. Ocho adım, pivot hareketi (dönüş), adım ve tekrar pivot hareketi sırası ile de açıklanabilir.

Bu teknikte ayaklar ön planda gibi gözükse de vücut, yönlendirmeleri ile daha çok ön plandadır. Enerji ve direktifler için vücut, bu hareketin bel kemiğidir. Her yöne yapılabilen bir tekniktir. Hareket hem paralel sistemde(partnerlerin farklı ayaklarının karşı karşıya gelmesi) hem de çarpı sisteminde (partnerlerin aynı ayaklarının karşı karşıya gelmesi) yapılabilir.

Ocho tekniği Arjantin Tango kurslarında detaylı bir şekilde öğrenilebilir. İzmir gibi dansa gereken önemi veren şehirler kaliteli kursları bünyesinde barındırmaktadır. Ancak kursa gitmek yetmez, aynı zamanda bol bol egzersiz tekrarı yapmak da gereklidir.