ARJANTİN TANGODA DOĞAÇLAMANIN ÖNEMİ

blog yazısı ekle !

ARJANTİN TANGODA DOĞAÇLAMANIN ÖNEMİ

Bir dansı icra ederken elbet dansın kuralları içerisinde dans etmek gerekir. Dansın kendi dinamikleri, dansçıya hareket özgürlüğü tanır ve dansçı bu hareketlerden yola çıkarak performansını gösterir. Ancak dansçı, tümüyle dansın kurallarına ve figürlerine bağlı kalmak zorunda değildir.

Bir dansçı tümüyle dansın kurallarına bağlı kalırsa, bu durum bazı sorunlara yol açabilir. Evet, Arjantin Tangoda bazı kurallar önceden belirlenmiştir. Ancak bu kuralları bazı durumlarda özgün bir şekilde uygulayabilmek de dansçının kendi inisiyatifindedir. Bu gibi durumlarda dansçı Arjantin Tango kurallarının dışına çıkabilir.

Ankara'daki tüm Tango Kursları için tıklayınız
Ankara Tango


Arjantin Tangoda doğaçlama yapmak bir sorumluluk almaktır. Doğaçlama yapmak, bu sorumluluğu alabilecek yetkinlikte olan dansçılar için uygundur. Çünkü partnerler, birbirlerine güvenmek ve birbirlerini izlemek zorundadır. Dans içerisinde normal bir gidişat dışına çıkılırsa bu gidişata yol açan dansçı sorumludur.

Doğaçlama, özel dans gecelerinde ya da birden fazla çiftin aynı anda dans ettiği bir ortamda daha sık yapılabilir. Özel dans gecelerinde yapılan doğaçlama daha çok izleyiciyi etkileme içinken, birden fazla çiftin aynı anda dans ettiği ortamlarda yapılan doğaçlama ise daha çok bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar.

Örneğin, bir çiftin figürleri gereği ileri bir adım atacaklarını varsayalım. Ancak ileri adım atacakları bölgede başka bir çift başka figürler yapıyor olsun. Bu durumda doğaçlama zorunludur ve yapılan doğaçlama ile dansın gidişatı da değişir. Küçük de olsa bir doğaçlama ile çiftlerin pozisyon güvenliği korunarak dans sağlıklı bir şekilde devam eder.

Arjantin Tangoda bir hedef vardır ve bu hedef asla değişmez. Ancak bu hedefe ulaşılması için gereken yol değişebilir ve hedefe nasıl ulaşıldığı pek de sorgulanmaz. Hedefe ulaşmak için dansa özgü hareketler eşliğinde dansçı sadece doğaçlama olarak da dans edebilir.

Arjantin Tangoda erkek yönlendiren olduğu için doğaçlama olarak hareket tasarlayabilir. Bayan dansçı, erkeğin ne yapacağını önceden bilemeyebilir ve erkeğin hareketlerine uyum sağlamak için bayan dansçı, doğaçlama olarak dans ediyor diyebiliriz.

Doğaçlama yapabilmek için iyi bir Tangocu olmak gerekir. İyi bir Tangocu olmak için de kaliteli eğitimlere ihtiyaç vardır. İstanbul şehri her konuda olduğu gibi Arjantin Tango konusunda da iddialı şehirlerimizden biridir.